Doctors4Kids onderzoek3centrum voor kindergenee3kunde

doctors 4 kids / faq

Hoe kan ik een afspraak maken?

Nadat u een verwijzing van uw (huis)arts, cb-arts of kinderarts heeft gekregen belt u met ons gratis telefoonnummer: 0800 - 231 35 57. U komt dan in een keuzemenu waarin u het nummer van de locatie kunt kiezen:
Amsterdam = 2,  Den Haag = 3,  Rotterdam = 5,  Voorschoten = 6.

U kunt ook rechtstreeks bellen:

Amsterdam: t (020) 618 76 71
Den Haag: t (070) 330 12 00
Rotterdam: t (010) 217 69 00
Voorschoten: t (071) 560 55 20

Waarom geen wachtlijsten?

De diagnostische centra zijn kleinschalig, daarom kunnen wij beter en efficiënter plannen en inspelen op de vraag naar onderzoeken, zodat wij binnen 7 dagen een afspraak kunnen maken en de uitslag van het onderzoek binnen 24 uur naar de aanvragende arts kunnen sturen.

Voor welke onderzoeken kan ik terecht?

Bij Doctors4Kids kunt u terecht voor cardiologische onderzoeken, groeipoli voor kinderen.

Kindercardiologie:

De kindercardioloog zal naast het intakegesprek en het lichamelijk onderzoek de onderstaande cardiologische onderzoeken uitvoeren:

  1. Het ECG ook wel ‘hartfilmpje’ genoemd: hierbij wordt de elektrische activiteit van het hart gemeten.
  2. De echocardiografie: hierbij wordt met geluidsgolven een beeld gemaakt van het hart waarbij aangeboren hartafwijkingen kunnen worden gezien. Ook kunnen de werking van het hart en de bloedstroom worden bekeken.
  3. 24-uurs ECG/hartfilmpje: hierbij wordt een hele dag lang alle elektrische activiteit van het hart gemeten. Gebeurd er in die tijd iets ‘raars’ met de elektrische activiteit van het hart dan kan dat later precies worden teruggevonden.
  4. Event-recorder: dit is een monitor die de patiënt een aantal weken bij zich heeft. Deze maakt alleen een hartfilmpje op het moment dat de patiënt klachten heeft. Zo weet de kindercardioloog precies wat er met de elektriciteit van het hart gebeurde op het moment van de klachten.

Groeipoli voor kinderen:

De kinderarts-endocrinoloog zal met u en uw kind een gesprek voeren over de groeiproblematiek van het kind.

  1. Tijdens het eerste telefonische consult wordt met u de reden van verwijzing besproken en waar u zich als ouder/verzorgen het meeste zorgen over maakt.
  2. Uw kind wordt door een assistent(e) gemeten en gewogen. Hierna kan er, afhankelijk van de problematiek, een röntgenfoto van de hand van uw kind gemaakt worden om de botleeftijd vast te stellen. U wordt verzocht een vragenlijst in te vullen.
  3. Afhankelijk van de problemen kan er besloten worden om uw kind te laten opnemen op de dagopname.

Worden onderzoeken door verzekering vergoed?

Als u een verwijzing van een (huis)arts, cb-arts of kinderarts heeft en verzekerd bent, worden alle onderzoeken vergoed (eigen risico buiten beschouwing gelaten).

  • logo dc-groep
Amsterdam
(020) 618 76 71
Den Haag
(070) 330 12 00
Rotterdam
(010) 217 69 00
Kindercardiologie
cardio@doctors4kids.nl
Algemeen
info@doctors4kids.nl