Doctors4Kids onderzoek3centrum voor kindergenee3kunde

doctors 4 kids / klachten

Wij doen er alles aan om uw bezoek aan een van de centra binnen DC Groep zo prettig mogelijk te laten verlopen. Als u niet geheel tevreden bent horen wij dit graag. U kunt dit het beste bespreken op de plaats waar de klacht is ontstaan.

U kunt ook besluiten om uw klacht door de klachtencommissie te laten behandelen of door een externe instantie. Meer informatie over de klachtenopvang binnen DC Groep leest u in de folder (Nederlandse versie of Engelse versie, PDF). Het klachtenreglement kunt u hier downloaden (PDF).

De centra van DC Groep streven ernaar om de informatie voor onze cliënten zo toegankelijk mogelijk te maken. Dat is ook van toepassing op de formulieren die wij gebruiken. Als u van mening bent dat onze formulieren helderder kunnen worden geformuleerd, kunt u ons op de hoogte brengen van uw suggesties. Dit geldt niet alleen voor onze cliënten maar ook voor zorgverzekeraars en andere zorgaanbieders. Als wij uw suggestie niet volgen, zullen wij om een uitspraak vragen van de Nederlandse Zorgautoriteit.

Klachtencommissie

Als u besluit is om uw klacht voor te leggen aan de klachtencommissie kan dit alleen schriftelijk. Deze onafhankelijke commissie vraagt reacties aan partijen en onderzoekt de feiten. Na dit onderzoek doet zij een uitspraak over de gegrondheid van de klacht. De klachtencommissie kan ook aanbevelingen doen om de zorg van onze instelling te verbeteren.

Het adres van de klachtencommissie:

DC Groep
t.a.v. klachtenfunctionaris
Krimkade 20
2251 KA Voorschoten

U kunt tegelijkertijd een klacht laten behandelen door de klachtencommissie en door een externe instantie. De klachtencommissie bestaat uit:

  • Voorzitter: Dhr. P. van Dongen, voormalig directeur Regionaal Patiënten en Consumenten Platform ZHN
  • Leden: Mw. F. Rosier - de Nes, juriste; Dhr. R.E. Hagenbeek, radioloog
  • Adviseur: klachtenfunctionaris DC Groep

Klachtenfunctionaris DC Groep

De klachtenfunctionaris van het DC Groep bespreekt met u wat u wilt dat er met uw klacht gebeurt. Dit kan zijn registratie van de klacht, een bemiddelingsgesprek, of een reactie vragen aan de betreffende persoon. En misschien hebt u ook een suggestie hoe wij onze dienstverlening kunnen verbeteren.

De klachtenfunctionaris is te bereiken op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur
tel. (071) 560 55 29
e-mail: klachtenfunctionaris@dc-groep.com

Wilt u een brief sturen, dan kan dat naar:
DC Groep
t.a.v. Klachtenfunctionaris
Krimkade 20
2251 KA Voorschoten

Externe instanties

Er zijn verschillende instanties die zich bezig houden met klachten over de gezondheidszorg. Bij het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (www.zorgbelang-nederland.nl) kunt u terecht voor informatie en advies; dit bureau behandelt geen klachten. Telefoonnummer: 0900 243 70 70 (€ 0.10 p/minuut). U kunt zich ook wenden tot het Tuchtcollege Gezondheidszorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de rechter. Meer informatie daarover vindt u op de website van Postbus 51 of telefoonnummer: 0800 80 51.

  • logo dc-groep
Amsterdam
(020) 618 76 71
Den Haag
(070) 330 12 00
Rotterdam
(010) 217 69 00
Kindercardiologie
cardio@doctors4kids.nl
Algemeen
info@doctors4kids.nl