Doctors4Kids onderzoek3centrum voor kindergenee3kunde

verwijzer

In 2008 heeft een aantal kinderartsen Doctors 4 Kids opgericht, met de intentie om snel en zorgvuldig diagnostiek op maat te kunnen leveren.

Doctors 4 Kids geeft, in een kleinschalige en aangename omgeving, optimale aandacht aan het kind en de ouders/verzorgers. Daarnaast biedt Doctors 4 Kids diagnostiek op gebieden waarvoor lange wachtlijsten bestaan of waarvoor snelle diagnostiek gewenst is, om onzekerheid bij ouders/verzorgers weg te nemen

Doctors 4 Kids is een onderdeel van DC Groep. U kunt voor het spreekuur Hartdiagnostiek voor kinderen terecht in DC Amsterdam, DC Haaglanden en DC Rotterdam.

Voor de groeipoli kunt u in DC Voorschoten en DC Rotterdam terecht.

Voor spoedgevallen en intercollegiaal overleg:

Diagnostisch Centrum Amsterdam: t (020) 616 58 27
Diagnostisch Centrum Haaglanden: t (070) 330 12 02
Diagnostisch Centrum Rotterdam: t (010) 217 69 02
Diagnostisch Centrum Voorschoten: t (071) 560 55 02

Overige informatie

  • Op alle vestingen van Doctors 4 Kids bieden wij middag- en avondspreekuren.
  • Wij werken uitsluitend op afspraak. U kunt ons hiervoor bellen op 0800 - 231 35 57 (gratis) of op de lokale nummers.
  • In andere gevallen belt de patiënt zelf voor het maken van een afspraak. Klik hier voor de nummers.
  • Wij zijn telefonisch bereikbaar tussen 8.30 uur en 16.30 uur.
  • Wij vragen de patiënt altijd om een verwijzing, verzekeringspapieren/pasje en legitimatiebewijs.
  • Patiënten die niet verzekerd zijn kunnen contant betalen of pinnen.

Het Diagnostisch Centrum streeft er steeds naar haar dienstverlening af te stemmen op de wensen van de huisarts. Als u suggesties heeft hoe wij onze diensten kunnen verbeteren neemt u dan contact met ons op. Wij stellen dit zeer op prijs.

Kindercardiologie en ADHD activiteiten in Almere zijn gestaakt.

De activiteiten van Doctors4Kids Almere (kindercardiologie en ADHD voor kinderen) zijn per februari 2012 gestaakt. Verwijzers en patiƫnten van deze vestiging kunnen contact opnemen met dr. T.M. Hoorntje: (06) 1411 4284 of t.m.hoorntje@planet.nl

  • logo dc-groep
Amsterdam
(020) 618 76 71
Den Haag
(070) 330 12 00
Rotterdam
(010) 217 69 00
Kindercardiologie
cardio@doctors4kids.nl
Algemeen
info@doctors4kids.nl