Doctors4Kids onderzoek3centrum voor kindergenee3kunde

verwijzer / algemene info

Doctors 4 Kids is een partner van DC|Groep.

Doctors 4 Kids is een onafhankelijk medisch diagnostisch centrum. Wij bieden hoogwaardige kindercardiologische onderzoeken die binnen 7 dagen na aanvraag worden uitgevoerd.

DC|Groep omvat Diagnostische Centra waar hoogwaardige diagnostische onderzoeken, zonder wachttijd en binnen 24 uur na aanvraag, worden uitgevoerd.

Spoednummers voor intercollegiaal overleg:

Doctors4Kids Amsterdam: t (020) 616 58 27
Doctors4Kids Haaglanden: t (070) 330 12 02
Doctors4Kids Rotterdam: t (010) 217 69 00
Doctors4Kids Voorschoten: t (071) 560 55 02

Overige informatie

Alle DC vestigingen werken uitsluitend op afspraak (met uitzondering van bloedafname en eenvoudige röntgenonderzoeken). U kunt ons hiervoor bellen op 0800 - 231 35 57 (gratis) of op de lokale nummers.

In andere gevallen belt de patiënt zelf voor het maken van een afspraak. Klik hier voor de nummers.

  • Wij zijn telefonisch bereikbaar tussen 8.30 en 16.30 uur.
  • Wij vragen de patiënt altijd om een verwijzing, verzekeringspapieren/pasje en legitimatiebewijs.
  • Patiënten die niet verzekerd zijn kunnen contant betalen of pinnen.
  • Aanvraagformulieren voor onderzoeken bij het Diagnostisch Centrum kunt u hier downloaden of aanvragen. Dit is ook telefonisch mogelijk of per fax.

Het Diagnostisch Centrum streeft er steeds naar haar dienstverlening af te stemmen op de wensen van de huisarts. Als u suggesties heeft hoe wij onze diensten kunnen verbeteren neemt u dan contact met ons op. Wij stellen dit zeer op prijs.

  • logo dc-groep
Amsterdam
(020) 618 76 71
Den Haag
(070) 330 12 00
Rotterdam
(010) 217 69 00
Kindercardiologie
cardio@doctors4kids.nl
Algemeen
info@doctors4kids.nl