Doctors4Kids onderzoek3centrum voor kindergenee3kunde

verwijzer / oprichting D4K

Kindercardiologische diagnostiek door Doctors 4 Kids in een diagnostisch centrum: patiëntvriendelijk, snel en efficiënt.

In de afgelopen jaren zijn er veel veranderingen doorgevoerd in de organisatie van de Nederlandse gezondheidszorg. Vooral de positie van specialist en verzekeraar zijn veranderd. Het gevolg hiervan is dat er steeds meer competitie is ontstaan tussen de partijen die betrokken zijn bij de gezondheidszorg; verzekeraars, ziekenhuizen en specialisten.

Om zich te kunnen onderscheiden is voor alle partijen de kwaliteit van de geleverde diensten beslissend. Dat geldt zowel voor de inhoudelijke- als de servicekant van het aanbod. De patiënt staat steeds meer - en terecht- centraal in het zorgproces.

Nieuwe initiatieven in de zorg kunnen alleen slagen als ze meerwaarde hebben voor de patiënt. Bij een gelijk, hoog onderzoeksniveau is snellere en betere service van doorslaggevende betekenis. De patiënt moet beter geïnformeerd worden en verslaglegging moet snel en efficiënt worden uitgevoerd. Door moderne communicatie technieken moeten verwijzers snel terugkoppeling van hun verwijzingen krijgen. Dit heeft een positief effect op alle betrokken partijen. De patiënt wordt snel vriendelijk en goed geholpen. De verwijzers krijgen snel antwoord op de gestelde vragen. De specialist heeft tevreden verwijzers en patiënten en daardoor minder frustratie en meer voldoening. En tenslotte hebben verzekeraars hierdoor tevredenen klanten die goedkoper, sneller en goed worden behandeld waardoor ze niet zo snel zullen wisselen van verzekeraar.

Het onderzoek van het hart bij kinderen met hartruisjes, pijn op de borst, hartkloppingen etc. past helemaal in bovengenoemd scenario. De meeste hartruisjes worden gediagnosticeerd door de consultatiebureau arts. Vervolgens wordt dan een deel van de kinderen doorgestuurd naar de huisarts. In veel gevallen leidt deze verwijzing naar de huisarts tot een doorverwijzing naar de kinderarts en tenslotte naar de kindercardioloog. Die laatste kan dan uiteindelijk definitief uitsluitsel geven over de aard en eventuele consequenties van een hartruis of andere mogelijke hartaandoening.

flowdiagram

Het gehele traject kan soms wel 3 maanden in beslag nemen. Dat betekent maanden van onzekerheid en angst bij de ouders/verzorgers die door alle beschikbare informatie op internet nog kan worden versterkt. In 2005 is daarom door dokters4kids het initiatief genomen om in samenwerking met het Diagnostisch Centrum Haaglanden een spreekuur te beginnen voor kinderhartdiagnostiek. Voorwaarde was dat het onderzoek op academisch niveau moest worden uitgevoerd door geregistreerde kindercardiologen. Verder was het uitgangspunt dat ouders die een kind hebben met een mogelijke hartaandoening binnen een week uitsluitsel krijgen of er wel of niet iets aan de hand is. Immers, onzekerheid versterkt (achteraf meestal onnodig) angst en zorgen.

Is er niets aan de hand, dan kunnen ouders snel gerust gesteld huiswaarts keren. Is er wel sprake van een onderliggende hartaandoening, dan is de kennis over de aandoening en eventuele gevolgen meteen voor handen. De ervaring leert dat ouders veel beter kunnen omgaan met een hartafwijking als zij de diagnose en de consequenties hiervan kennen.

Door de gegarandeerde snelheid tussen verwijzing, bezoek aan de kindercardioloog en de uitslag wordt veel angst en onzekerheid voorkomen. Ouders/verzorgers weten snel waar ze aan toe zijn. Doctor 4 Kids biedt deze emotioneel efficiënte route, medisch zorgvuldig en van academische kwaliteit. Dit valt binnen het normale verzekeringspakket zodat ook daarover geen zorgen hoeven te ontstaan.

  • logo dc-groep
Amsterdam
(020) 618 76 71
Den Haag
(070) 330 12 00
Rotterdam
(010) 217 69 00
Kindercardiologie
cardio@doctors4kids.nl
Algemeen
info@doctors4kids.nl