Doctors4Kids onderzoek3centrum voor kindergenee3kunde

onderzoeken / kindercardiologie

ECG Onderzoek

Dit onderzoek vindt plaats in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam.

Een hartruis of souffle is het geluid dat wordt veroorzaakt door het snel en krachtig stromen van het bloed. In het algemeen geldt dat luide geruisen horen bij (aangeboren) hartafwijkingen. Bij de minder luide geruisen is dat minder duidelijk. Vaak is een minder hard geruis ‘onschuldig’. Zo’n onschuldig geruis komt bij kinderen tussen 0 en 16 jaar vaak voor en wordt veroorzaakt door trillingen in het hart tijdens het uitstromen van het bloed. Er is dan geen sprake van een hartaandoening.

Het onderzoek door de kindercardioloog bestaat uit een lichamelijk onderzoek, een electrocardiogram (ook wel "hartfilmpje" of ECG genoemd) waarmee de electrische activiteit van het hart wordt gemeten en een hartecho. Op deze wijze kan direct de aanwezigheid van een (aangeboren) hartafwijking worden vastgesteld. Om te zien of er een ritmestoornis is wordt er een ECG en eventueel ook een 24 uur ECG (holter) en/of een event-recorder gebruikt.

Het lichamelijk onderzoek

Voor het onderzoek moet uw kind uitgekleed zijn. Eventuele sieraden om de polsen worden afgedaan. Eerst wordt uw kind gewogen en gemeten. Daarna wordt op de onderzoekstafel het hartfilmpje gemaakt. Hiervoor worden er elektroden geplakt op de borstkas, de polsen en de enkels. Het is belangrijk dat tijdens het maken van het ECG uw kind zo rustig en ontspannen mogelijk ligt. Hiervoor zijn de ouders aanwezig tijdens het onderzoek en wordt deze verzocht om thuis alvast spelenderwijs te ‘oefenen’ met hun kind zodat het onderzoek minder stress oproept. Ligt het kind rustig dan duurt het maken van het ECG ongeveer 30 seconden. Bij een onrustig kind is het soms nodig het onderzoek een of twee keer te herhalen, voordat de beste kwaliteit is bereikt. Neem daarom dingen mee om uw kind af te leiden: boekjes, beestjes, lievelings DVD, speentjes en eventueel een volle drinkfles. De registratie zelf is kort maar de hele procedure kan soms wel 15 minuten duren, omdat het voor kleine kinderen niet eenvoudig is om stil te liggen. Na het hartfilmpje gaat u met uw kind naar de kindercardioloog. Die zal eerst het lichamelijk onderzoek verrichten. Dit bestaat uit het nakijken van uw kind door o.a. luisteren naar hart en longen. Daarna wordt de echo van het hart gemaakt. Er wordt eerst wat gel op de borstkas gesmeerd, waarna met de echokop (een zogenaamde transducer) via een monitor het hartje kan worden gezien. Ook tijdens dit onderzoek spelen de ouders / verzorgers een belangrijke rol bij het kalmeren van hun kind. Het is goed om thuis (bij oudere kinderen) de kinderen voor te bereiden op wat er gaat gebeuren. Een dokterssetje doet wonderen. Zo worden de gebeurtenissen al wat vertrouwd en voelen de kinderen zich tijdens de onderzoeken meer op hun gemak.

Voor meer informatie over het onderzoek, mail naar: cardio@doctors4kids.nl.

  • logo dc-groep
Amsterdam
(020) 618 76 71
Den Haag
(070) 330 12 00
Rotterdam
(010) 217 69 00
Kindercardiologie
cardio@doctors4kids.nl
Algemeen
info@doctors4kids.nl