Doctors4Kids onderzoek3centrum voor kindergenee3kunde

doctors 4 kids

In 2008 is Doctors 4 Kids opgericht, met de intentie om snel en zorgvuldig diagnostiek op maat te kunnen leveren. Doctors 4 Kids geeft, in een kleinschalige en aangename omgeving, optimale aandacht aan het kind en de ouders/verzorgers. Daarnaast biedt Doctors 4 Kids diagnostiek waarvoor lange wachtlijsten bestaan of waarvoor snelle diagnostiek gewenst is, om onzekerheid bij ouders/verzorgers weg te nemen.

Hartdiagnostiek voor kinderen


Dit spreekuur is bedoeld voor kinderen die door de (huis)arts voor nader onderzoek zijn verwezen naar een kindercardioloog. Meestal gebeurt dit omdat er een hartruis is geconstateerd, maar soms ook omdat kinderen hartkloppingen of pijn op de borst hebben. Bij 70% van alle kinderen tussen 0-16 jaar kan een geruis gehoord worden, in 90% van de gevallen is echter niets ernstigs aan de hand. Mocht er wel iets mis zijn, dan is het vanwege mogelijke consequenties belangrijk snel duidelijkheid te krijgen voor ouders/verzorgers. Dit spreekuur vindt plaats in DC Haaglanden (donderdagavond), DC Amsterdam (woensdagavond) en in DC Rotterdam (woensdagmiddag)

Voor meer informatie over het onderzoek, mail naar: cardio@doctors4kids.nl.

  • logo dc-groep
Amsterdam
(020) 618 76 71
Den Haag
(070) 330 12 00
Rotterdam
(010) 217 69 00
Kindercardiologie
cardio@doctors4kids.nl
Algemeen
info@doctors4kids.nl